Νέα

16.07.13 New Hertz Dieci Sub Box

 

05.09.14 Audison AP8.9 bit,EISA AWARD Best Product IN-CAR INTEGRATION 2014-2015.!!

 

03.06.14 Το δυνατότερο αυτοκίνητο που έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα είναι HERTZ..!!! 175,9DB..!!!

 

17.08.13 Hertz HCP 5D EISA AWARDS, EUROPEAN IN-CAR AMPLIFIER 2013-2014

 

16.07.13 New Hertz Dieci Sub Box

 

30.06.13 Med Automotive Solutions

 

07.06.13 Hertz Spl Show Amplifiers (HP)

 

08.01.13 Hertz Energy.5

 

09.10.12 Hertz Compact Power (HCP)